Singapur Eğitim Sisteminin Başarısına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014, 39, 121-143

Özet

Singapur, son yıllarda yapılan PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Ülkelerin eğitim alanındaki politika ve uygulamalarının sonuçları hakkında bilgi veren uluslararası sınavlarda Singapur’un başarısı, bu ülkenin eğitim sistemine yönelik tüm dünyada merak uyandırmıştır. Özellikle Türkiye gibi eğitim sistemini iyileştirmek için reform girişimlerinde bulunan ancak uluslararası değerlendirme çalışmalarında istenilen başarıyı yakalayamayan pek çok ülke için Singapur eğitim sisteminin öne çıkan özelliklerinin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Singapur’un eğitimde yakaladığı başarının altında yatan faktörleri incelemektir. Bu doğrultuda yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen ilgiler değerlendirilmiş ve eğitim alanında öne çıkan faktörler altı başlık halinde açıklanmıştır. Bu altı temel faktör şu şekildedir: (1)istikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları, (2) seçkin öğretmenler, (3) kaliteli okul liderleri, (4) bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, (5) eğitimde fırsat eşitliği konusundaki kararlılık, (6) matematik, fen bilimleri öğretimine ve teknik becerilere verilen önem. Ayrıca Singapur’un başarısının bu başlıklar halinde ele alınmasının, ülkemizde isabetli eğitim politikalarının geliştirilip uygulanmasında önemli çıkarımların elde edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız