Günlük Gazetelerde Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Haberlerin İncelenmesi

Özet

Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 2013, Çocuk Vakfı Yayınları, No: 104

Her çocuğun doğuştan getirdiği özellikler birbirlerine benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte üstün yetenekli çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor gelişim ve kişilik özellikleri açısından yaşıtlarından farklı yönleri olduğu birçok araştırmada ortaya konmuştur. Bilişsel kapasite olarak üst düzeyde dünyaya gelen üstün yetenekli çocuklar, normal yaşıtlarından farklı oldukları için medyada bu çocuklar ile ilgili haberlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda üstün yetenekli çocuklar ve bu çocukların kapasitelerinin geliştirilmesinde sosyal paydaşlardan biri olan medyaya önemli sorumluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı gazete haberleri aracılığıyla on iki ay zaman aralığında, Türkiye’de üstün yetenekli çocuklara yönelik haberlerin sayısını ve içeriklerini belirlemektir. Araştırma kapsamında, 2012 yılı itibariyle ülkemizde en çok okunan ve satışı en fazla olan ilk beş gazetenin haber kaynakları taranacaktır. Bu gazetelerde, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yer alan haberler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir. Bunun yanında belirlenen her bir haberde, üstün yetenekli çocuklar ve bu çocukların eğitimine yönelik faaliyet gösteren kurum, organizasyon ve kişilerin sayıları da tespit edilecektir. Bu çalışma ile, medyanın üstün yetenekli çocuklara yönelik farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız