Elektromanyetik Alanın Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğunun Etiyolojisi ve Seyri Üzerine Etkileri

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2011, 49(3), 165-172

Özet

Dikkat Eksikliği\Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), erken çocukluk döneminde başlayan ve temel belirtileri erişkin dönemde de devam eden gelişimsel bir nöropsikiyatrik bozukluktur. DEHB, sadece hastaları değil hem aileyi hem de okulu içeren geniş bir kitleyi etkilemesi bakımından tüm toplumu ilgilendiren bir konu olarak göze çarpmaktadır. Son yıllarda DEHB tanısı koyulmuş çocuk ve gençlerin sayısında belirgin bir artış görülmektedir. İlgili literatürde, DEHB’nin, etiyolojisi hakkında birçok farklı görüş bulunmakla birlikte bilimsel olarak kanıtlanmış ortak bir görüşe ulaşılamamıştır. Bu bağlamda, DEHB’ye neden olan etkenlerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu bozukluğun seyrine etki edebilecek farklı faktörlerin ele alınması gerekmektedir. Birçok araştırmada, sinir sistemine ve beynin işleyişine zarar verici etkileri saptanan elektromanyetik alanın, DEHB’ye olası etkilerinin bilimsel olarak açığa kavuşturulması, bu bozukluk ile mücadelede farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik aletlerin neden olduğu elektromanyetik etkilenim, gün geçtikçe artmakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu açıdan bakıldığında,  elektromanyetik alan DEHB’ye etki edebilen bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı elektromanyetik alanın, DEHB yaygınlık oranına ve bu bozukluğun seyrine olası etkileri konusunda duyarlılığın artmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca elektromanyetik alan maruziyetlerinin, DEHB belirtilerini şiddetlendirmedeki olası etkileri hakkında ilgili kişileri ve kurumları haberdar ederek bu konu üzerinde sistemli ve kapsamlı araştırmaların yapılmasına bilgi altyapısı hazırlamak istenmektedir. 

Makalenin devamını okumak için tıklayınız