Üstün Yetenekli Çocuklara Devletin Sunması Gereken Haklar

Özet

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 2011, Çocuk Vakfı Yayınları, No: 90

Üstün yetenekli çocuklar, özellikleri ve gereksinimleri yönünden yaşıtlarından belirgin olarak farklılık gösterirler. Bu özellikteki çocuklar kendi potansiyellerini geliştiren farklı eğitsel programlarla desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.
Ülkemizin mevcut yasa ve yönetmeliklerinde, üstün yetenekli çocuklara yönelik belirleyici olmayan ve işlevsellikten uzak, sınırlı sayıda madde bulunmaktadır. Bu noktada, üstün yetenekli çocuklara ve ailelerine devlet tarafından hangi hakların sunulması gerektiğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, üstün yetenekli çocukların hakları temel kavramlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde incelenmiştir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız